Litis S verenigt in het arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten. Deze titel werd hen toegekend door de raad van de Orde van Advocaten van de Balie van Brussel, bij toepassing van het reglement van 28 maart 2000 op de specialiteit.

Het arbeidsrecht regelt de individuele en collectieve juridische betrekkingen tussen werkgevers en werknemers.

Litis S is tevens zeer actief in de periferische gebieden van het arbeidsrecht (problematiek van de zelfstandigen, conflicten tussen vennoten, autonome handelsagentschappen, enz.), het sociale zekerheidsrecht, het sociaal strafrecht en het zakenstrafrecht.

Onze expertisegebieden

Hierna volgen, als voorbeeld, enkele frequente situaties waarvoor wij tussenkomen:

  • Concurrentiebedingen en situaties van loontrekkende/werkgever concurrentie
  • Belangenverdediging na faillissement
  • Geschillen met de RSZ of met de sociale kas voor zelfstandigen
  • Vennotenovereenkomsten en conflicten tussen vennoten
  • Zakenmisdrijven of sociale misdrijven
  • Discussies over de facturatie en de uitbetaling van werkuren
  • Herstructurering van ondernemingen, sociale audit
  • Organisatie van de sociale verkiezingen
  • Bemiddeling in sociale geschillen